Dental Care

סיור קצר

בן שעה – סיור טעימות בו נצפה בחלק מקטעי הסטנד אפ, נתנסה בחלק משולחנות המשחק ונסיים בסיכום קצר שישאיר את המבקרות והמבקרים עם נקודות למחשבה.

Get Some Advice?

    X